(1)
Król, M. Ojcowie: Wincenty Pol I Gustaw Zieliński. zn 2018, 61, 493-509.