(1)
Mariak, L. Henryk Sienkiewicz I Jego Rodzina W świetle Korespondencji Prywatnej. zn 2018, 61, 547-560.