(1)
Jurczyszyn, M. Kompendium Edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. zn 2018, 60, 281-283.