(1)
Chałubińska-Jentkiewicz, K. Bezpieczeństwo Prawne Danych Osobowych W Nowych Warunkach Cyfrowych. zn 2018, 61, 179-196.