(1)
Karpiuk, M. Status Prawny Służby Parku Narodowego. zn 2018, 61, 233-244.