(1)
Bąkowska, P. Kondycja Podmiotu Wobec Upadku Rzeczypospolitej. Treny Józefa Morelowskiego. zn 2018, 61, 399-414.