(1)
Radwan, M. Prawosławni Wyznawcy I Męczennicy Rosyjscy Z Lat 1917-1956. zn 2018, 61, 417-423.