(1)
Domaradzki, P. Charakter Spółek Notowanych Na Rynku NewConnect. zn 2018, 61, 113-125.