(1)
Kiereś, B. Człowiek: Podmiot Wychowania Czy Jego Funkcja. zn 2018, 61, 257-266.