(1)
Sakowicz, E. Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie Do Teologii Religii. zn 2018, 61, 355-361.