(1)
Fermus-Bobowiec, A. Wybrane Zagadnienia Dotyczące Wykorzystania Umowy Cywilnoprawnej Jako Instrumentu Działania Administracji. zn 2019, 61, 125-141.