(1)
Kozieł, G. Dopuszczalność Stosowania Przepisów O wzorcach Udostępnianych W systemie Teleinformatycznym... Do EIZG Z siedzibą Na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. zn 2019, 61, 169-179.