(1)
Sławek-Czochra, M. Lubelski Afisz I plakat Filmowy W zbiorach Archiwum Państwowego W Lublinie I Muzeum Lubelskiego Z okresu Międzywojennego. zn 2019, 61, 357-373.