(1)
Karpiuk, M. Bezpieczeństwo Jako Wartość Prawnie Chroniona. zn 2020, 62, 3-14.