(1)
Motyka, M.; Jedynak, W. Egzystencjalna Rola Choroby. zn 2020, 62, 55-74.