(1)
Jasnos, A. Wartość Rodzin Dzieci Z Niepełnosprawnością. zn 2020, 62, 75-87.