(1)
Szymczyk, J. Socjologiczne Rozumienie WartoĊ›ci W Aspekcie Relacjonistycznym. zn 2020, 62, 35-54.