(1)
Ślęzak, P. Wolność Twórczości I Jej Ograniczenia. zn 2020, 62, 109-132.