Bryła, W. (2018). Rody w Pacholęciu hetmańskim Wincentego Pola. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 463-474. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.463-474