Król, M. (2018). Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 493-509. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.493-509