Leszczyńska, B. (2018). Wincenty Pol i ks. Karol Antoniewicz – wspólnota ducha i twórczości. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 511-532. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.511-532