Mariak, L. (2018). Henryk Sienkiewicz i jego rodzina w świetle korespondencji prywatnej. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 547-560. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.547-560