Półchłopek, T. (2018). Romantyczny dyskurs o modelu rodziny w “Czasach Wincentego Pola”. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 581-589. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.581-589