Jurczyszyn, M. (2018). Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego. Zeszyty Naukowe KUL, 60(4), 281-283. https://doi.org/10.31743/zn.2017.60.4.281-283