Kiwka, M. (2018). Od samotności do spotkania – Wychowanie w świetle dialogiki Martina Bubera; From Solitude to Encounter – Education in Martin Buber’s Dialogic. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 189-209. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.189-209