Jakimczuk, E. (2018). Wybrane zagadnienia prawa autorskiego dotyczące tworzenia internetowych galerii sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem wolności panoramy). Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 17-30. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.17-30