Kozieł, G. (2018). Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 31-41. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.31-41