Chałubińska-Jentkiewicz, K. (2018). Bezpieczeństwo prawne danych osobowych w nowych warunkach cyfrowych. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 179-196. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.179-196