Karpiuk, M. (2018). Status prawny Służby Parku Narodowego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 233-244. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.233-244