Pethe, A. (2018). Wizualny aspekt przekazu treści religijnych w polskiej prasie katolickiej. Od teorii do praktyki (na przykładzie „Gościa Niedzielnego” i „Tygodnika Powszechnego”). Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 297-318. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.297-318