Kłoda, E. (2018). Ilustracja słów Pisma Świętego jako element polemiki międzywyznaniowej w dobie kontrreformacji na przykładzie obrazu Trójca Święta w kościele pojezuickim w Twardocicach. Zeszyty Naukowe KUL, 61(1), 433-444. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.433-444