Radwan, M. (2018). Prawosławni wyznawcy i męczennicy rosyjscy z lat 1917-1956. Zeszyty Naukowe KUL, 61(2), 417-423. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.2.417-423