Piesiewicz, P. (2018). Wymagalna wierzytelność z autorskich praw majątkowych jako przedmiot egzekucji w postępowaniu cywilnym. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 77-93. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.77-93