Kiereś, B. (2018). Człowiek: podmiot wychowania czy jego funkcja. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 257-266. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.257-266