Pastwa, R. (2018). Zygmunt Bauman. Retropia. Jak rządzi nami przeszłość. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 349-353. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.349-353