Sakowicz, E. (2018). Zbigniew Kubacki SI, Wprowadzenie do teologii religii. Zeszyty Naukowe KUL, 61(3), 355-361. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.3.355-361