Fermus-Bobowiec, A. (2019). Wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania umowy cywilnoprawnej jako instrumentu działania administracji. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 125-141. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.125-141