Kozieł, G. (2019). Dopuszczalność stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie teleinformatycznym. do EIZG z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 169-179. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.169-179