Sławek-Czochra, M. (2019). Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego. Zeszyty Naukowe KUL, 61(4), 357-373. https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.4.357-373