Karpiuk, M. (2020). Bezpieczeństwo jako wartość prawnie chroniona. Zeszyty Naukowe KUL, 62(3), 3-14. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/znkul/article/view/2180