Gruchoła, M. (2020). Techniczne „rozszerzenia” ciała i wartość ciała ludzkiego. Zeszyty Naukowe KUL, 62(3), 15-33. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.3.02