Motyka, M., & Jedynak, W. (2020). Egzystencjalna rola choroby. Zeszyty Naukowe KUL, 62(3), 55-74. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.3.04