Jasnos, A. (2020). Wartość rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Zeszyty Naukowe KUL, 62(3), 75-87. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.3.05