Szymczyk, J. (2020). Socjologiczne rozumienie wartoĊ›ci w aspekcie relacjonistycznym. Zeszyty Naukowe KUL, 62(3), 35-54. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.3.03