Ślęzak, P. (2020). Wolność twórczości i jej ograniczenia. Zeszyty Naukowe KUL, 62(3), 109-132. https://doi.org/10.31743/zn.2019.62.3.07