KRÓL, M. Ojcowie: Wincenty Pol i Gustaw Zieliński. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 493-509, 11 maio 2018.