LESZCZYŃSKA, B. Wincenty Pol i ks. Karol Antoniewicz – wspólnota ducha i twórczości. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 511-532, 11 maio 2018.