MARIAK, L. Henryk Sienkiewicz i jego rodzina w świetle korespondencji prywatnej. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 547-560, 11 maio 2018.