PÓŁCHŁOPEK, T. Romantyczny dyskurs o modelu rodziny w “Czasach Wincentego Pola”. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 1, p. 581-589, 11 maio 2018.