KIWKA, M. Od samotności do spotkania – Wychowanie w świetle dialogiki Martina Bubera; From Solitude to Encounter – Education in Martin Buber’s Dialogic. Zeszyty Naukowe KUL, v. 61, n. 3, p. 189-209, 18 dez. 2018.